1. Prioritza les dimensions que vols optimitzar

%
0%

Escenari Optimitzat

2. Visualitza l'efecte de la teva priorització en cada dimensió

Escenari actual
Diferència entre escenari actual i optimitzat
Escenari tendencial
Diferència entre escenari tendencial i optimitzat
Analisi Multicriteri
Valors de les dimensions